Zrealizowane projekty

W trakcie naszej dotychczasowej pracy zrealizowaliśmy kilkaset projektów sieci i przyłączy dla takich firm jak: Telekomunikacja Polska S.A., Polkomtel S.A., Netia S.A., Multimedia S.A, Vectra S.A, PTK Centertel i wielu innych klientów, zarówno instytucjonalnych jak i prywatnych.

Spośród zrealizowanych projektów wymienić można takie jak:

 • Budowa sieci telekomunikacyjnej na osiedlu Gutkowo, w obrębie ulic Kmicica i Zagłoby w Olsztynie,
 • Przebudowa sieci telekomunikacyjnej na osiedlu Kolonia Robotnicza w Pasłęku.
 • Przebudowa sieci telekomunikacyjnej przy ul. Kusocińskiego w Pasłęku,
 • Budowa przyłączy telekomunikacyjnych do budynków przy ul. Grota - Roweckiego w Olsztynie,
 • Uzbrojenie ulic Witosa i Sikorskiego w Olsztynie w kanalizację teletechniczną wraz z przebudową infrastruktury telekomunikacyjnej,
 • Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej w Miłakowie,
 • Budowa przyłączy telekomunikacyjnych przy ul. Żurawiej w Olsztynie
 • Budowa studni telekomunikacyjnych przy ul. Piaskowej, Modrzewiowej, Pułaskiego i Sejneńskiej w Suwałkach,
 • Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej w związku z przebudową ulic Targowej i Olsztyńskiej w Barczewie,
 • Budowa przyłącza tvk Vectra przy ul. Tczewskiej w Olsztynie,
 • Budowa kabla światłowodowego w relacji ul. Kościuszki 83 - Plater 24 w Suwałkach,
 • Wyprowadzenie kabla światłowodowego z kanalizacji TP S.A. przy ul. Modrzewiowej 27 w Suwałkach,
 • Budowa kabla światłowodowego w relacji ul. Pułaskiego 65a - ul. Witosa 4a w Suwałkach,
 • Budowa przyłącza tvk Vectra przy ul. Jagiellońskiej w Olsztynie,
 • Budowa przyłącza tvk Vectra przy ul. Gdańskiej w Olsztynie,
 • Budowa przyłącza tvk Vectra przy ul. Kołobrzeskiej w Olsztynie,
 • Budowa przyłącza tvk Vectra przy ul. Złotej w Olsztynie,
 • Budowa przyłącza tvk Vectra przy ul. Reymonta w Olsztynie,
 • Budowa przyłącza tvk Vectra przy ul. Zamenhofa w Olsztynie,
 • Budowa przyłącza tvk Vectra przy ul. Sybiraków w Olsztynie,
 • Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej w związku z budową ścieżek rowerowych wzdłuż wschodniego brzegu jeziora Jeziorak,
 • Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej w związku z przebudową mostu przez rzekę Drwęca w ciągu ul. Mickiewicza w Ostródzie,
 • Budowa przyłącza telekomunikacyjnego do obiektu PTK Centertel przy ul. Wolności 6 w Mrągowie,
 • Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej wzdłuż drogi Franciszkowo - Franciszkowo Dolne,
 • Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej w związku z rozbudową szpitala przy ul. Sienkiewicza w Piszu,
 • Budowa przyłącza tvk Vectra przy ul. Hallera w Działdowie,
 • Budowa przyłącza tvk Vectra przy ul. Dębowej w Działdowie,
 • Budowa przyłącza tvk Vectra przy ul. Norwida w Działdowie,
 • Budowa przyłącza tvk Vectra przy ul. Skłodowskiej w Działdowie,
 • Budowa przyłącza tvk Vectra przy ul. Leśnej w Działdowie,
 • Budowa przyłącza tvk Vectra przy ul. Wojska Polskiego w Olsztynie,
 • Budowa przyłącza tvk Vectra przy ul. Iwaszkiewicza w Olsztynie,
 • Budowa przyłącza tvk Vectra przy ul. Jeziornej w Olsztynie,
 • Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej w ciągu ul. Zientary - Malewskiej w Olsztynie,
 • Budowa przyłącza do siedziby firmy CSK przy ul. Witosa 4a w Suwałkach
 • Przebudowa infrastruktury TP S.A. wzdłuż DK 51 na odcinku Kosyń - Dobre Miasto,
 • Budowa infrastruktury teletechnicznej dla potrzeb Regionalnego Centrum Informatycznego UWM w Olsztynie,
 • Budowa infrastruktury telekomunikacyjnej przy ul. Polnej w Dywitach,
 • Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej w ciągu ul. Słowackiego w Ostródzie,
 • Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej w ciągu ul. Narutowicza w Iławie,
 • Projekt LLU dla Netia S.A. w budynku TP S.A. przy ul. Młyńskiej w Augustowie,
 • Projekt LLU dla Netia S.A. w budynku TP S.A. przy pl. Słowiańskim w Elblągu,
 • Budowa kabla światłowodowego w kanalizacji TP S.A. w relacji ul. Noniewicza 57a - Noniewicza 10 w Suwałkach,
 • Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej przy ul. Kresowej w Olsztynie
 • Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej w ciągu ul. Wojewódzkiej w Biskupcu,
 • Budowa infrastruktury teletechnicznej dla potrzeb nowego budynku Wydziału Nauk Technicznych UWM w Olsztynie,
 • Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych przy ul. Ogrodowej w Pasłęku,
 • Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej w ciągu ul. Jana III Sobieskiego w Iławie,
 • Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej w związku z budową obwodnicy Kętrzyna,
 • Przeudowa infrastruktury telekomunikacyjnej w związku z przebudową ul. Nowowiejskiego w Bartoszycach,
 • Budowa kabla Netia S.A. w kanalizacji TP S.A. w relacji ul. Młyńska - ul. Wyszyńskiego w Augustowie,
 • Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej w związku z rozbudową budynku "Okrąglak" przy ul. Pieniężnego w Olsztynie,
 • Zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej przy ul. Bema w Bartoszycach,
 • Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej w związku z budową zajazdu przy DK nr 16 w Nowej Wsi,
PGProjekt Olsztyn - projektowanie sieci i instalacji telekomunikacyjnych, teletechnicznych, elektrycznych, elektroenergetycznych CCTV, TVK i innych, obsługa inwestycji związanych z branżą telekomunikacyjną, wykonawstwo, nadzory, pomiary, światłowody, linie, monitoring, sieci telekomunikacyjne, CCTV, nadzory...
Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych
?>